Silat European Tour 2014

Silat European Tour 2014 adalah salah satu usaha yang saya lakukan bersama sekumpulan anak-anak muda universiti untuk mengembangkan Seni Silat Malaysia di peringkat antarabangsa.

Kurikulum Seni Silat Malaysia adalah ‘Made in Malaysia’ yang menjadi warisan kebudayaan zaman berzaman dan menjadi kebanggaan bangsa Malaysia untuk memelihara dan mengembangkannya ke serata dunia.

Ikuti perkembangan usaha ini di bawah:

Latihan Pusat Silat ke Eropah Fasa 1
Latihan Pusat Silat ke Eropah Fasa 2
Latihan Pusat Silat ke Eropah Fasa 3
Sidang Media Silat European Tour 2014 bersama JKKN
Silat European Tour 2014

Silat European Tour 2015 akan berlangsung di Portugal. Saya mengalu-alukan sebarang bentuk idea, sokongan, sumbangan dan tajaan untuk memastikan kejayaan pada tahun ini dapat dikekalkan.

Merit Pemilihan peserta telah bermula seminggu selepas saya pulang dari Eropah pada 22 Oktober 2014.

SILAT UNTUK SEMUA

Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *