TOT Entrepreneurship Educators

TOT Entrepreneur (17)

Shah Alam: Program Kejurulatihan Untuk Pensyarah UiTM: TOT Entrepreneurship Educators telah dianjurkan secara bersama di antara Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan Malaysian Academy of SME & Entrepreneurship Development (MASMED), UiTM Shah Alam pada 8 hingga 10 November 2015.

Dr Nizam Shapie telah mengikuti bengkel TOT  selama 3 hari  yang berlangsung di Grand Bluewave Hotel, Shah Alam. Segala usaha yang dilakukan ini adalah untuk kepentingan bersama dalam usaha menyemai semangat keusahawanan kepada para pelajar UiTM Shah Alam yang berminat menceburi alam keusahawanan sejurus meninggalkan UiTM.

TOT Entrepreneur (1)

rsz_tot_entrepreneur_16

Di antara kelebihan menyertai program adalah untuk menjadi perunding kepada para pelajar UiTM mengenai dunia keusahawanan. Ini termasuk:

– memberi peluang graduan Bumiputera menimba pengalaman dalam bidang keusahawanan, seterusnya menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan.

– memberi pendedahan teori dan praktikal kepada mahasiswa dalam bidang perniagaan.

– sebagai satu agenda dan strategi meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar.

– membantu pengusaha untuk meningkatkan prestasi perniagaan.

– berkongsi pengalaman dunia perniagaan.

TOT Entrepreneur (3)

Secara tidak langsung program ini menjadi platform kepada para pelajar UiTM untuk mempelajari segala aspek perniagaan yang berkaitan Keusahawanan Silat yang dipelopori oleh Dr Nizam Shapie di Malaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *